Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor inom palliativ vård

Kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom palliativ vård ger uttryck för de rekommendationer som Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (SFPO) vill ge avseende det yrkeskunnande och den kompetens som sjuksköterskor med specialistkompetens i palliativ vård behöver ha. SFPO avser att utveckla en beskrivning för vilken kompetens inom palliativ omvårdnad som allmänsjuksköterskor bör ha för att tydliggöra ansvar och behov av kompetens.


Senast publicerad: