Forskningsstipendiat Helena Larsson 2022

Helena Larsson

Grattis Helena till Stipendiet!

En av föreningens mål är att lyfta och sprida forskning inom palliativ omvårdnad, bland genom forskningstipendium.

2022 års stipendium, på 20 000 kronor, gick till sjuksköterskan och forskaren Helena Larsson från Högskolan i Kristianstad.
Hon beskriver sin forskning, med fokus på samtal, så här:

"Syftet med forskningsprojektet är att studera genomförbarheten av simuleringsbaserad färdighetsträning i samtal på personcentrerad grund i utbildning på grund- och avancerad nivå samt att studera utfallet av färdighetsträningen avseende förmåga att lyssna in och samtala om känslomässiga och existentiella frågor."

Senast publicerad: