Webbsänd utbildningsdag

Välkomna 14 oktober till en kostnadsfri utbildningsdag via Zoom

13.00 Information om föreningen och utdelning av utmärkelser.
Maria Mjörnberg, ordförande SFPO

13.15 Efterlevande närståendes erfarenheter av stöd och vård de tre
sista månaderna i livet för personer med avancerad sjukdom.
Anna O’Sullivan, Fil. Dr. Leg. Sjuksköterska
Ersta Sköndal Bräcke högskola.

14.00 Paus

14.30 Tidig och integrerad palliativ vård för personer med matstrupsoch magsäckscancer.
Karin Dalhammar, Specialistsjuksköterska inom palliativ vård och
forskarstuderande
Palliativt Utvecklingscentrum, Lunds Universitet och Region Skåne.

15.15 Nationellt vårdprogram i palliativ vård.
Christina Melin-Johansson, Professor Palliativ omvårdnad

16.00 Avslutning

Dagen är kostnadsfri och kommer att ske via Zoom.
Länk skickas ut några dagar före utbildningen.

Anmälan senast 11 oktober till maria.s.andersson@regionkalmar.se

Datum för event: -

Plats: Webbsänd via Zoom

Publicerad: