VÄLKOMNA till SFPO - utbildningsdag

14 oktober

SFPO årligen återkommande utbildningsdag med föreläsningar relaterade till palliativ vård, genomförs i år digitalt.

Anmälan senast 11 oktober till maria.s.andersson@regionkalmar.se

För att delta behöver du vara medlem!
Läs om hur du lätt blir medlem idag!


Innehåll och tider för dagen

13.00 Information om föreningen och utdelning av utmärkelser
Maria Mjörnberg, ordförande SFPO

13.15 Efterlevande närståendes erfarenheter av stöd och vård de tre
sista månaderna i livet för personer med avancerad sjukdom
Anna O’Sullivan, Fil. Dr. Leg. Sjuksköterska
Ersta Sköndal Bräcke högskola.

14.00 Paus

14.30 Tidig och integrerad palliativ vård för personer med matstrupsoch magsäckscancer
Karin Dalhammar, Specialistsjuksköterska inom palliativ vård och
forskarstuderande, Palliativt Utvecklingscentrum, Lunds Universitet och Region Skåne.

15.15 Nationellt vårdprogram i palliativ vård
Christina Melin-Johansson, Professor Palliativ omvårdnad

16.00 Avslutning

Dagen är kostnadsfri och sker digitalt via Zoom.
Länk skickas ut i god tid några dagar före utbildningen.


Datum för event: 2021-10-14 13.00 - 2021-10-14 16.00

Plats: Webbsänd via Zoom

Datum för event: -

Plats: Digitalt via zoom

Publicerad: