Avhandlingar Palliativ omvårdnad

  • Schenell, R. (2020). Maintaining self-determination in palliative phase in residential care: a model to facilitate person-centred care for older persons. Diss. (sammanfattning) Göteborg : Göteborgs universitet, 2020. Gothenburg.
  • Eklund, R. (2020). Barns erfarenheter av ”The Family Talk Intervention”: Att leva med en svårt sjuk förälder som vårdas inom specialiserad palliativ hemsjukvård. Diss. Stockholm : Ersta Sköndal Bräcke högskola, 2020. Stockholm.
  • Holmberg, B. (2020). När kroppen inte räcker till: assisterad kroppslig omvårdnad i livets slut på vård- och omsorgsboende. Diss. Stockholm : Ersta Sköndal Bräcke högskola, 2020. Stockholm.
  • Sjöberg, M. (2020). Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer [Elektronisk resurs] äldre personers upplevelser samt dokumentation i patientjournalen. Diss. (sammanfattning), 2020. Malmö.
  • Sundström, M. (2020). Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer [Elektronisk resurs] vårdpersonals och volontärers erfarenheter och behov av stöd. Diss. (sammanfattning), 2020. Malmö.
  • Sundström, M. (2020). Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer: Vårdpersonals och volontärers erfarenheter och behov av stöd [Elektronisk resurs]. Diss. (sammanfattning), 2020.
  • Ågren, A. (2020). Loneliness and Dying as Issues of Public Concern in Sweden. Diss. (sammanfattning) Linköping : Linköpings universitet, 2020. Linköping.

Senast publicerad: