Riktlinjer för certifiering av Handledare i Omvårdnad

Riktlinjer för certifiering av Handledare i Omvårdnad är ett styrdokument för certifiering av handledare och utgör även en rekommendation till landets högskolor/universitet, vid utformning av ledarutbildning för handledning i omvårdnad.

Syftet med riktlinjer för certifiering av Handledare i Omvårdnad är att säkerställa att sjuksköterskor som verkar som handledare i omvårdnad har kompetens att ge en handledning som utgår från och är samstämmig med sjuksköterskeprofessionens etiska koder och kunskapsgrund.

Här finns riktlinjerna, Pdf, 1.8 MB. som är beslutade 20220610 men den nya layouten.

Senast publicerad: