ICF

International Classification of Functioning är en terminologi beskriver funktionstillstånd och funktionshinder i relation till hälsa. Den är tänkt att fungera som en interprofessionell terminologi.

Senast publicerad: 2020-10-03 14.50