SSF:s strategi för eHälsa

Ingress - kort och sammanfattande inledning till text

SSF har tagit fram en strategi för sjuksköterskors arbete med e-hälsa. I strategidokumentet kan du läsa om hur e-hälsa kan öka patienter och närståendes delaktighet i vården och vad det innebär för dig som är sjuksköterska, pedagog och ledare.

Här kan du läsa mer om SSF:s strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsalänk till annan webbplats och ladda ner dokumentet.

Senast publicerad: 2020-10-07 15.45