Omvårdnadsinformatik

Informatik anses vara en kärnkompetens för vårdens alla professioner. Det omfattar kunskap om insamling, bearbetning, presentation, kommunikation och all slags hantering av data, information och kunskap.

Omvårdnadsinformatik är särskilt inriktad på data, information och kunskap som har med omvårdnad att göra.

Senast publicerad: