SSiS konferens 2021 framflyttad

Sårsjuksköterskekonferensen flyttas igen

Pandemin fortsätter att hålla sitt grepp om Sverige och världen. Beslut har därför tagits att Konferensen tyvärr behöver flyttas ytterligare en gång.

SSIS har för fullt planerat för att konferensen i oktober skulle genomföras. Efter semestrarna har situationen i Sverige med en ökad smittspridning lett till att SSIS fört diskussioner med region och smittskyddsläkare. Olika lösningar har även diskuterats med lokalansvariga för att se på möjligheter att genomföra konferensen utifrån Folkhälsomyndighetens kommande lättnader gällande restriktioner, men rekommendationen att hålla avstånd kvarstår. Baserat på detta har SSIS fört diskussioner om möjligheten att genomföra konferensen på ett smittsäkerhet sätt för alla fram för allt vid måltider, utställningar och workshops.

SSIS bedömning är att det inte är ansvarsfullt att genomföra konferensen och har därför beslutat att hela Sårsjuksköterskekonferensen får flyttas igen, och genomföras enligt ursprungligt preliminärt program (med reservation för eventuella förändringar med anledning av detta).

Nya datum för Sårsjuksköterskekonferensen kommer att bli onsdagen den 27 april-torsdagen den 28 april 2022 istället.

Det är en extraordinär situation vi befinner oss i och för att genomföra flytten av konferensen så kostnadseffektiv som möjligt gäller samma saker som gällt vid tidigare flytt:

  • Alla som anmält sig som deltagare till årets konferens kommer i dagsläget automatiskt ”flyttas över” till konferensen 27-28 april 2022
  • Om Du inte kan delta kan ni byta ut platsen till annan person kostnadsfritt
  • Fakturor som redan betalats (gällande konferensen i oktober 2021) kommer att ligga vilande och gälla för anmälan om deltagande för (och ev. bokad logi) till konferensen i april 2022
  • Obetalda utställda fakturor (gällande konferensen i oktober 2021) ska i första hand betalas enligt förfallodatum och kommer sedan att ligga vilande och gälla för deltagande
  • I början på januari 2022 kommer det att gå ut information till alla deltagare gällande konferensen i april 2022. Här kommer det då att finnas möjlighet till kostnadsfri avbokning (och om så är fallet kommer redan betalt belopp att återbetalas).
  • Ovanstående hantering är för att hålla de administrativa kostnaderna nere i så stor utsträckning som möjligt. Vi hoppas att ni har överseende med detta med anledning av den rådande situationen

Vi vet att många har jobbat hårt för att ge Sårsjuksköterskekonferensen ett intressant och nyttigt innehåll samt sett fram emot att glädjas tillsammans under fortbildningsdagarna i Gävle. Vi på SSIS är dock optimistiska inför vårens förutsättningar att på ett bra sätt genomföra konferensen. Länk till anmälningssidan, SSiS sårkonferens Gävle | Svensk sjuksköterskeförening (swenurse.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka gärna informationen vidare till den chef som godkänt ditt deltagande för kännedom.

Vi på SSIS ser fram emot en konferens i Gävle april 2022

Vänligen Sårsjuksköterskor i Sverige

Senast publicerad: