Livskvalitet för patienter med svårläkta sår - Nationell forskningsstudie

"Om studien

Forskningsprojektet initierades av Rut F Öien, distriktsläkare, docent vid Lunds universitet och grundare av kvalitetsregistret RiksSår. Projektet är 3-årigt och finansieras med forskningsanslag från Familjen Kamprads Stiftelse. Projektet är en nationell epidemiologisk studie med kvantitativa metoder där livskvalitet under sårläkningsprocess ska utvärderas för 10% av Sveriges 40 000 patienter med svårläkta sår. Denna studie är ensam i sitt slag, både nationellt och internationellt, och kan fylla i kunskapsluckor som tidigare identifierats i SBUs rapport om svårläkta sår."

Publiceringsdatum: