Kortversion av riktlinje tillgänglig hos EPUAP

Riktlinjen presenterar granskning och utvärdering av tillgänglig evidensen relaterad till bedömning, diagnos, förebyggande och behandling av trycksår.

Översättning av riktlinjen har gjorts på uppdrag av SSiS.

Arbetsgrupp

Medicine doktor Ulrika Källman, Södra Älvsborgs Sjukhus, Västra
Götalandsregionen (redaktör), Professor Carina Bååth, Karlstads Universitet och Högskolan i Östfold,
Norge, Medicine doktor, Eva Sving, Region Gävleborg, Medicine doktor, Eila Sterner, Karolinska
Universitetssjukhuset, Region Stockholm

Länk till översättningen:

qrg-2021-swedish.pdf (epuap.org) Länk till annan webbplats.

 

Publiceringsdatum: