Enkät om självhäftande material...

I TAPE- projektets andra delarbete är det utformat en enkät som vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal och handlar om deras kunskap kring självhäftande material och om rutiner kring användandet. Det tar ca 10 minuter att besvara enkäten.

För att delta klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publiceringsdatum: