Ansökan till Svensk sjuksköterskeförenings hjälpfonder

Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd

Det finns ett flertal fonder, men en gemensam ansökningsblankett. Hjälpfonderna har som ändamål att stödja sjuksköterskor som på grund av sjukdom, hög ålder eller av annan anledning är i behov av ekonomiskt stöd. Bidrag utdelas inte till studier eller avbetalning av skulder.
Förstagångssökande prioriteras.

Sista ansökningsdag är den 10 september 2021

Ansökningsblanketter till Svensk sjuksköterskeförening förvaltade hjälpfonder finns på Svensk sjuksköterskeförenings hemsida www.swenurse.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. alternativt kan beställas på telefon 08- 412 24 00. Alla sökande får avslagsbrev alternativt bidrag insatt på kontot ca nio veckor efter ansökningstidens utgång. Telefonbesked ges ej.


Publiceringsdatum: