Bli medlem

Som medlem får du lägre konferensavgift till SSiS sårkonferens. Medlemmar erhåller också tidskriften Sårjournalen gratis (ingår i medlemsavgiften som är 200 kr) som utkommer fyra gånger om året. Det finns även möjligt att prenumerera på tidskriften Sårjournalen (kostnad 300 kr/år)

"Legitimerad sjuksköterska samt sjuksköterskestuderande med intresse för vård och omvårdnad för personer med sår eller risk att utveckla sår har rätt att bli medlemmar under hela utbildningstiden..

Medlemmar som är sjuksköterskestuderande ska kunna få stipendium från SSiS i form av anmälningsavgift till en SSiS-konferens samt resa och boende i samband med konferensen.

Rätt till associerat medlemskap har den som stödjer SSiS verksamhet utan att vara legitimerad sjuksköterska eller sjuksköterskestuderande. Associerad medlem har samma förmåner och medlemsavgift som övriga medlemmar. Associerad medlem har yttrande rätt men inte rösträtt på årsmötet, är inte valbar till uppdrag i föreningen och kan inte söka medel från SSiS stipendier"

Senast publicerad: