Årsmöte

Hej SSiS medlem!

Föreningen Sårsjuksköterskor i Sverige (SSiS) kallar SSiS medlemmar och associerade medlemmar till
årsmöte.

Ni som vill ha resultat- och balansräkning inför årsmötet, kan mejla vår kassör Anna Markuksela fr o m 4 april anna.markuksela@telia.com

...................................................................................

Styrelsen lägger förslag till årsmötet om stadgeändring i §10 Revision.

Förslag: En revisor och en revisorssuppleant väljs för en period av 2 år.

SSiS:s valberedning har påbörjat arbetet med att förbereda val av ordinarie ledamöter till SSiS
styrelse samt revisor och revisorssuppleant inför årsmötet 20 april 2023.

Valberedningen inbjuder SSiS medlemmar och associerade medlemmar att nominera kandidater till
uppdrag i SSiS.

Associerade medlemmar har dock inte rösträtt på årsmötet och är inte valbara till uppdrag i föreningen
SSiS.

Föreslagna kandidater ska vara tillfrågade och villiga att kandidera.

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 31 mars 2023.
Nomineringar mejlas till karin.burstedt64@gmail.com och eva.nordblom@hotmail.com

Ledamöter i tur att avgå Mandatperiod
Susanne Dufva 2023-2025
Ordförande

Nina Åkesson 2023-2025
Sekreterare

Elisabeth Lindahl 2025-2025
Ledamot

Carina Runnebring 2023-2025
Medlemsansvarig

Ullrika Källman 2023-2025
Ledamot

Jan-Erik Ingwall 2023-2024
Revisor

Åsa Gisel 2023-2024
Revisorssuppleant


Motioner ska enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda senast en (1) månad före årsmötet.
Motioner mejlas till sarsjukskoterskor@mittvardforbund.se senast den 20 mars 2023.

Senast publicerad: