Årsmöte

Hej SSiS medlem!

Ändrat datum gällande årsmötet som skulle ägt rum 23 april i samband med vår sårkonferens i Gävle.

Föreningen Sårsjuksköterskor i Sverige (SSiS) kallar SSiS medlemmar till årsmöte.

Nytt datum för årsmötet blir måndag 19 april 2020 17:00-18:00 som kommer hållas digitalt.

Du som ska delta på vårt digitala årsmöte måste anmäla dig till vår medlemsansvarig Carina Runnebring

ssisarsmote@gmail.com senast 12 april.

SSiS:s valberedning har påbörjat arbetet med att förbereda val av ordinarie ledamöter till SSiS:s styrelse samt revisor och revisor suppleant inför årsmötet 19 april 2021.

Valberedningen inbjuder SSiS medlemmar att nominera kandidater till uppdrag i SSiS. Samtliga SSiS medlemmar är valbara till uppdrag i SSiS.

Föreslagna kandidater ska vara tillfrågade och villiga att kandidera.

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 29 mars 2020.

Nomineringar mejlas till karin.burstedt64@gmail.com och eva.nordblom@hotmail.com

Ledamöter i tur att avgå Mandatperiod

Susanne Dufva 2021-2023

Ordförande

Elisabeth Lindahl 2021-2023

Ledamot

Carina Runnebring 2021-2023

Medlemsansvarig

Ullrika Källman 2021-2023

Ledamot

Motioner ska enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda senast en (1) månad före årsmötet.

Motioner mejlas till sårsjukskoterskor@mittvardforbund.se senast den 19 mars 2021

Senast publicerad: