Årsmöte

Hej SSiS medlemmar!

Föreningen Sårsjuksköterskor i Sverige (SSiS) kallar SSiS medlemmar till årsmöte.

Tid: Torsdag 28 april 2022 kl 10:15

Plats: Gävle Konserthus

Kungsbäcksvägen 22, 802 67 Gävle

Handlingar till årsmötet finns längre ner på sidan.

Ni som vill ha resultat- och balansräkning inför årsmötet, kan mejla vår kassör Anna Markuksela fr o m 4 april anna.markuksela@telia.com

Vid förra årsmötet 19 april 2021 lade styrelsen förslag till årsmötet om stadgeändring i §3 att person som inte är leg. sjuksköterska eller sjuksköterskestudent kan bli associerad medlem i SSiS. Associerad medlem har samma medlemsavgift och förmåner som övriga medlemmar. Associerad medlem har dock inte rösträtt på årsmötet, är inte valbar till uppdrag i föreningen och kan inte söka medel från SSiS stipendier.

Ett första beslut om stadgeändring i §3 i SSiS stadgar togs i frågan om medlemskap. Rätt till associerat medlemskap har den som stödjer SSiS verksamhet utan att vara leg. sjuksköterska eller sjuksköterskestuderande. Detta var det första beslutet i denna fråga och det behövs ytterligare ett beslut vid årets årsmöte för att ändringarna ska träda i kraft.

SSiS:s valberedning arbetar med att förbereda val av ordinarie ledamöter till SSiS:s styrelse. Valen äger rum vid årsmötet 28 april 2022 i samband med vår Sårkonferens i Gävle.

Valberedningen inbjuder SSiS medlemmar att nominera kandidater till uppdrag i SSiS. Samtliga SSiS medlemmar är valbara till uppdrag i SSiS.

Föreslagna kandidater ska vara tillfrågade och villiga att kandidera.

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 27 mars 2022. Nomineringar mejlas till karin.burstedt64@gmail.com och eva.nordblom@hotmail.com

Ledamöter i tur att avgå Mandatperiod

Helene Andersson 2022-2024

Vice ordförande

Anna Markuksela 2022-2024

Kassör

Agneta Bergsten avsagt sig omval 2022-2023

Sekreterare

Malin Munter 2022-2024

Ledamot

Carina Bååth 2022-2024

Ledamot

Lena Karlsson 2022-2024

Ledamot

Hanna Andersson 2022-2024

Webbansvarig

Motioner ska enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda senast en (1) månad före årsmötet. Motioner mejlas till sarsjukskoterskor@mittvardforbund.se senast den 27 mars 2022.

Dagordning Pdf, 20.9 kB.

Verksamhetsberättelse 2021 Pdf, 101.3 kB.

Verksamhetsplan 2022 Pdf, 92.8 kB.

Senast publicerad: