Utforskning av Grönt Te

15 April kl.18:00-20:00 på Baldersgatan 1 eller via Zoom

Det finns ingen agenda, ingen skriver protokoll utan vi har ett inspirerande samtal på Baldersgatan 1 och via Zoom och prövar Grönt te denna gång, har du någon favioritkaka, ta med den! Länk efter anmälan till veronica.lindstrom@umu.se

Ingen information tillgänglig