Bli medlem

Är du sjuksköterska, forskare, forskande sjuksköterska eller kliniskt verksam sjuksköterska med intresse för omvårdnad och forskning?

Vi träffas ca en gång i månaden på Svensk Sjuksköterskeförening med möjlighet till digital medverkan. Annonsering sker via SSF hemsida och sociala medier riktade till sjuksköterskor och genom att intresserade sprider informationen.

Senast publicerad: