Stipendier

Riksföreningens stipendium

Riksföreningen för skolsköterskor delar ut ett eget stipendium två gånger per år. Riksföreningen för skolsköterskor vill stödja utvecklingen av skolsköterskans kompetens inom elevhälsan och välkomnar stipendieansökningar fortlöpande under året. Vid två av årens styrelsemöten lyfts stipendieansökningarna, i januari och augusti.

Du kan söka stipendium för:

 • Forskning och/eller utveckling
 • Kompetensutveckling och fortbildning
 • Studiebesök och nätverksskapande samarbete
 • Deltagande på internationella konferenser

Sökande skall vara medlem i Riksföreningen sedan minst två år.

Det finns ett beslut att stipendium inte delas ut för deltagande i vår egen kongress. Vi prioriterar ansökningar från medlemmar som inte beviljats medel tidigare, hälsofrämjande arbete och forskning.

Sök Riksföreningens stipendium Word, 40.7 kB.

Sök Riksföreningens stipendium senarelagt datum Word, 41.5 kB.

Årets skolsköterska

Är du skolsköterska, rektor eller kanske verksamhetschef och vill uppmärksamma en kollega och/eller medarbetare genom att nominera till Årets skolsköterska. Förutom äran tilldelas Årets skolsköterska ett stipendium på 10 000 kronor.

Kriterier för Årets skolsköterska:

 • Verksam som skolsköterska
 • Medlem i Riksföreningen för skolsköterskor sedan 2 år

Lämna motivering till minst två av nedan presenterade kriterier:

 • Bidrar till att utveckla skolsköterskans arbete
 • Arbetar hälsofrämjande och förebyggande på individ- och gruppnivå
 • Bidrar till utveckling av barn och ungas hälsa ur ett folkhälsoperspektiv
 • Implementerar ny kunskap och forskning i sin verksamhet
 • Bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa
 • Har en hög grad av samverkan med övrig elevhälsa och personalgrupper
 • Har en professionell hållning till elever och vårdnadshavare

Nominera till årets skolsköterska här Word, 42.9 kB.

Trans-Ver-Sal Stipendium Allderma AB

Trans-Ver-Sal Stipendium Allderma AB har beslutat att via Riksföreningen för skolsköterskor instifta ett stipendium om 10 000 kr. Stipendiet delas ut en gång per år till en skolsköterska med ledningsansvar.

Kriterier för Transversal stipendium:

 • Medlem i Riksföreningen för skolsköterskor sedan minst två år (vid ansökningstidens slut)
 • Innehar en tjänst med ledningsansvar för Elevhälsa med medicinsk inriktning
 • Systematiskt och fortlöpande utvecklar och säkrar verksamhetens kvalitet
 • Initierar kontakter och samverkan med andra professioner
 • Ett gott ledarskap med förmåga att bygga positiva relationer, har inspirerande visioner samt meningsfulla mål Skolsköterska med ledningsansvar kan själv ansöka om stipendiet.

Sök Trans-Ver-Sal Stipendium Allderma AB Word, 41.8 kB.

Senast publicerad: