Valberedningen

Här hittar du kontaktuppgifter till föreningens valberedning.

Riksföreningen för skolsköterskors valberedning, vald i mars 2021


Charlotté Friberg

Malin Callh

Christina Leach

 

Valberedningen nås på:

valberedningen@skolskoterskor.se
Senast publicerad: