Stadgar

Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas professionella sammanslutning. Riksföreningen för skolsköterskor företräder professionens kunskapsområde med syfte att:
• medverka till hälso- och sjukvårdens utveckling
• främja forskning, utveckling och utbildning inom professionens funktionsområde
• klargöra och belysa gällande normgivning och regelverk som styr verksamheten för den medicinska insatsen i elevhälsan
• främja samarbete med Riksföreningar och nätverk inom Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) samt andra organisationer och myndigheter.

Senast publicerad: