Historia

Viktiga händelser i Riksföreningen för skolsköterskors historia

1944 Svensk sjuksköterskeförenings sektion för skolsköterskor

1964 Det första Sektionbladet ges ut

1969 Sektionsbladet produceras lokalt av olika regioner i landet

1973 Föreningen byter namn till SHSTF:s rikssektion för skolhälsovård

1982 Det första förlagstryckta Sektionsbladet

1987 Föreningen byter namn till Riksföreningen för skolhälsovård

1987 Tidningen byter namn till SKOLHÄLSAN

1997 Föreningen byter namn till Riksföreningen för skolsköterskor

Senast publicerad: