Levnadsvanor

Hälsofrämjande arbete - tidiga insatser för att stimulera till bra levnadsvanor

Riksföreningen har tillsammans med svensk sjuksköterskeförening deltagit i ett delprojekt. Projektet har hittils tagit fram åtta informationsblad, en informationsfolder och bildstöd till hälsosamtalet. Vissa blad finns översatta till andra språk

Brochyr

Informationsbladen finns under dokumet-kommer hit inom kort

Samtalsstöd

Informationsbladen finns under dokumet-kommer hit inom kort

Bildstöd

Informationsbladen finns under dokumet-kommer hit inom kort

Presentation och powerpoint

Informationsbladen finns under dokumet-kommer hit inom kort


Senast publicerad: