Hälsoplaner

Vill du bli testpilot? Hoppa på denna möjlighet!

Skolsköterskans arbete är främst hälsofrämjande vilket innefattar en god, säker och evidensbaserad omvårdnad. När elever söker skolsköterskan för olika hälsoproblem kan det vara svårt att bedöma vilka omvårdnadsåtgärder som ska vidtas samt hur det ska dokumenteras. Standardiserade hälsoplaner kan vara ett verktyg som underlättar detta arbete.

En standardiserad hälsoplan med fokus på sömnproblem har testats i mindre skala och preliminära resultat av pilottestningen visar lovande resultat. De förvalda sökorden samt hjälptexter kan vara en värdefull hjälp då planen skrivs fram på individnivå. Riksföreningen för skolsköterskor har stöttat arbetet med framtagandet av hälsoplanerna.

Vi vill gärna ha flera testpiloter!

Anmäl dig till någon i projektgruppen så får du mer information om vad det innebär.

Susanna Loander Löf, Nyköpings gymnasium, Nyköping, susanna.loander.lof@nykoping.se

Merit Pettersson, Haverdals byskola och Kvibille skola, Halmstad, merit.pettersson@halmstad.se

Eva K. Clausson, Högskolan Kristianstad eva.clausson@hkr.se

Läs även informationen i handouten.

Handout Pdf, 1.5 MB.

Senast publicerad: