Riksföreningen har haft årsmöte 2022

Årsmötet gick av stapeln 2022-05-17 kl. 18.00 - 18. 30 via Teams

Vid årsmötet återvaldes Moana Zillén till ordförande på två år.

Ann-Christine Kärrman återvaldes som styrelseledamot på två år.

Styrelsen välkomnade två nya ledamöter, Anna Swall och Frida Peelen, som valdes på två år.

Till revisor på ett år valdes Ellenor Sörqvist.

Till valberedning valdes Anne-Marie Boström och Christèl Åberg.

Avgående styrelseledamot Ellenor Sörqvist avtackades, liksom avgående revisor Gerthrud Östlinder.

Läs Verksamhetsberättelse 2021

Läs Verksamhetsplan 2022


Senast publicerad: