Inbjudan till årsmöte 2023

Välkommen till årsmöte för Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård

Torsdag 2023-03-30, kl. 18.30 – 19.00

Plats: Digitalt via Teams.

Deltagande meddelas via mejl riksfad@gmail.com senast 15 mars 2023.

Handlingar och möteslänk till årsmötet skickas till anmälda via mejl inför mötet.

Motioner ska ha inkommit till styrelsen via mejl riksfad@gmail.com senast 15 mars 2023.

Nomineringar ska ha inkommit till valberedningen Anne-Marie.Bostrom@ki.se senast 1 mars 2023.

Vid årsmötet görs val till:

Styrelseledamöter på två år

Här presenteras löpande nominerade personer:

*Kristina Iritz Hedberg (se presentation i "Om styrelsen")

*Eva Saaw (se presentation i "Om styrelsen")

*Helena Johansson (se presentation i "Om styrelsen")

*Kristina Nyckelgård (se presentation i "Om styrelsen")

Revisorer på ett år

*Ellenor Sörqvist

*Lena Marmstål Hammar, suppleant

Valberedning för kommande år

Senast publicerad: