Moana Zillén

Moana Zillén

Ordförande, ansvarig utgivare för tidningen Ä, webbansvarig.
Leg. sjuksköterska, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre, fil. mag. i omvårdnad. Kvalitetsutvecklare, Malmö stad.

E-post Moana Zillén

Telnr: 070-722 01 34

Genom uppdraget i Riksföreningen kan jag bidra till att lyfta sjuksköterskans och specialistsjuksköterskans roll som omvårdnadsledare och expert på omvårdnad. Jag kan också arbeta för ökad kunskap om och utveckling av såväl sjuksköterskans profession som den hälso- och sjukvård och omvårdnad som riktas till äldre människor och personer med kognitiv sjukdom, demenssjukdom. Mitt specialistområde är kommunal hälso- och sjukvård, verksamheter där majoriteten av patienterna är äldre och har många sjukdomar. Ett av mina hjärteområden är att sprida kunskap om vikten av både omvårdnadskunskap och kunskap om äldre- och demensfrågor inom funktionshinderområdet, till exempel vid insatser enligt LSS.

Senast publicerad: