Kristina Nyckelgård

Kristina Nyckelgård

Styrelseledamot, sekreterare.

Legitimerad sjuksköterska

Processledare

E-post Kristina Nyckelgård

Telnr: 072-2043593

Jag brinner för det systematiska förbättringsarbetet, är i grunden övertygad om att små ständiga förbättringar i längden bidrar till bästa resultat. Att skapa goda förutsättningar för samtliga medarbetare att kunna uppnå mervärde för den enskilde individen är viktigt för mig.

Att arbeta systematiskt med förbättringar är oerhört roligt och givande, det ger utveckling åt hela verksamheten och dess samverkansparter.

Jag ser möjligheter och utmaningar i den framtid som kommer. Nationella kvalitetskrav, gränsdragningar och gråzoner, roller och ansvar, strategisk utveckling, operativt förbättringsarbete, kunskapsbaserad vård och omsorg på mikro-, meso- och makronivåer, personcentrerad vård och omsorg är något som är självklart för mig. Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor har en oerhört viktig roll och kunskap att anta de utmaningar som framtiden ger. Innovation och möjligheter kan ge förutsättningar till nytänkande och en god utveckling av den vård och omvårdnad som vi tillsammans möter. Riksföreningen är en viktig part i den fortsatta utvecklingen av vård av äldre, där sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor har en mycket viktig roll.

Senast publicerad: