Ann-Christin Kärrman

Ann-Christin Kärrman

Styrelseledamot, vice ordförande.

Leg sjuksköterska, Silviasjuksköterska, fil.mag.

Ordförande Nationellt nätverk för demenssjuksköterskor.

E-post Ann-Christin Kärrman

Jag arbetar på Svenskt Demenscentrum som ansvarig för vård och omsorg. Här arbetar jag med att samla, strukturera och sprida kunskap inom området demens - för ett demensvänligt samhälle. Sjuksköterskan är med sin kunskap i omvårdnad en betydelsefull del i teamet kring den äldre. Genom Riksföreningen kan jag arbeta med viktiga frågor för att lyfta och stärka sjuksköterskans roll.

Senast publicerad: