Samarbete med socialstyrelsen: Målnivåer för tandvård

Målnivåer anger hur stor procent av en patientgrupp som bör rekommenderas för en viss åtgärd. I arbetet med målnivåer för tandvård ingick besvarande av två enkäter samt ett konsensusmöte. Riksföreningens styrelse besvarade enkäterna och fokuserade då sina synpunkter på områdena uppsökande verksamhet med munhälsobedömning samt utbildning till personal inom kommunernas omsorgsverksamheter. Styrelsen hade förhinder till konsensusmötet.

Läs om målnivåerna på Socialstyrelsens sida om tandvård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publiceringsdatum: