Remissvar avseende: Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Svårläkta sår

Gemensamt svar från Svensk sjuksköterskeförening, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård och Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård.

Läs remissvaret Pdf, 157.9 kB.

Publiceringsdatum: