Nationellt vårdprogram för palliativ vård

Regionala cancercentrum i samverkan har gjort vissa revideringar i vårdprogrammet. Styrelsen för Riksföreningen har delgett synpunkter kring de kapitel som har reviderats, samt gjort medskick kring andra delar av vårdprogrammet.

Läs hela remissvaret Pdf, 133.3 kB.

Publiceringsdatum: