Remissvar: Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen Ds 2022:4

Riksföreningen har skrivit remissvaret tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening

Läs remissvaret Word, 219.7 kB. (Word, 219.7 kB)

Senast publicerad: