Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården

(SOU 2021:39)

Utredningen föreslår i korthet att vård- och omsorgsgivare ska få ge andra elektronisk tillgång till patientuppgifter och vård- och omsorgsdokumentation, samt att flera uppgifter i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska göras öppet sökbara via internet.

Riksföreningen avstyrker besämt utredningens förslag.

Det finns stora integritetsrisker i förslaget om elektronisk tillgång, till exempel slentrianmässig och långvarig tillgång, att uppgifter görs tillgängliga för alltför många eller fel personer samt dålig säkring och uppföljning av den enskildes frivilliga samtycke och rätten att när som helst upphäva det. Förslaget berör människor som i många fall inte kan ge informerat samtycke, och det krävs stor kompetens och lyhördhet för att säkerställa att det blir rätt och bra för varje individ.

En sökfunktion på internet för hälso- och sjukvårdspersonals behörighet är ett orimligt förslag. Kontroll av behörigheter är inte något som allmänheten ska syssla med. Vårdgivare som vill anställa en person ansvarar för kontrollen. Patienter och omsorgstagare ska kunna känna sig trygga med att vårdgivare har personal med rätt kompetens. Förslaget innebär risk för spridning av integritetskänslig information. För sökning ska personnummer krävas och det är orimligt att allmänheten ska kunna kräva att få vårdpersonals personnummer för att kontrollera något som det redan finns ett tydligt vårdgivaransvar att kontrollera. Säkerheten riskeras för personer med skyddade personuppgifter. Förslaget innebär också risk för ökade trakasserier mot vårdpersonal.

Läs Riksföreningens remissvar Pdf, 89.3 kB.

Läs utredningen på Regeringskansliets webb Länk till annan webbplats.

Publiceringsdatum: