När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8)

Riksföreningen välkomnar en mer jämlik tandvård. Munnen är central för hälsa och livskvalitet. Äldre människor och personer med demenssjukdom har ofta sjukdomar eller funktionsnedsättningar som leder till behov av hjälp med mun- och tandhygien. Dock är Riksföreningen är mycket negativ till utredningens förslag att regionernas ansvar för munvårdsutbildning tas bort.

Riksföreningen ser positivt på utredningens förslag om en reform av tandvårdsstödet, vilket hjälper till exempel äldre med svag ekonomi.
Men Riksföreningen är mycket negativ till förslaget att regionernas ansvar för munvårdsutbildning till personal inom kommunal vård och omsorg ska tas bort. Kompetensförsörjningen inom vård och omsorg brottas idag med stora problem. Om regionernas ansvar upphör, riskeras försämrad munhälsa och därmed även risk för andra sjukdomar och försämrad livskvalitet för äldre människor och personer med demenssjukdom. Om ansvaret ska överföras till kommunerna behöver kommunerna mer resurser.

Läs Riksföreningens remissvar Pdf, 85.8 kB.

Läs utrednigen på Regeringskansliets webb Länk till annan webbplats.

Publiceringsdatum: