God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)

Utredningen föreslår att primärvårdens grunduppdrag tydliggörs i hälso- och sjukvårdslagen, både fysiska och psykiska behov ska mötas . Riksföreningen tycker att det är bra, liksom att utredningen betonar att primärvård bedrivs i såväl regioner som i kommuner.

Ett tydligt uppdrag främjar personcentrering och jämlik vård. Det är viktigt att både region och kommun arbetar systematiskt för att både främja psykisk hälsa och hantera psykisk ohälsa hos äldre och personer med demenssjukdom. Det behöver finnas god kunskap om hur beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) förebyggs, hanteras och behandlas. En jämlik vård innebär också att äldre ska erbjudas samma möjligheter som yngre till evidensbaserade åtgärder såsom samtalsterapi.
Kompetensförsörjningen i den kommunerna är en utmaning, och Riksföreningen anser att kommunerna behöver mer resurser för att bygga och upprätthålla tillräcklig kompetens. Samverkan mellan regioner och kommuner behöver stärkas, för en personcentrerad nära vård till äldre människor och personer med demenssjukdom.

Läs Riksföreningens remissvar Pdf, 87.4 kB.

Läs utredningen SOU 2021:6 på Regeringskansliets webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Publiceringsdatum: