Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52)

Utredningen behandlar bland annat kompetensutveckling och karriärmöjligheter för personal inom vård och omsorg, chefers förutsättningar, behovet av ökad medicinsk kompetens i kommunerna och ny teknik i vårdens och omsorgens tjänst.

Riksföreningen betonar i sitt svar bland annat vikten av teamsamverkan i olika konstellationer, och framför att en utökning av sjuksköterskebemanningen skulle innebära en omedelbar höjning av den medicinska kompetensen i kommunerna.

Läs utredningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Riksföreningens remissvar Pdf, 179 kB.

Senast publicerad: