Bild: Svensk sjuksköterskeförening www.swenurse.se

Bild: Svensk sjuksköterskeförening www.swenurse.se

Detta gjorde Riksföreningen på Sjuksköterskedagarna 2022

Riksföreningen hade en monter på Sjuksköterskedagarna 2022, och medverkade också på scen.

Sjuksköterskedagarna hade 2022 temat "Sjuksköterskans kompetens – nyckel till hälsa". Konferensen gick av stapeln i Stockholm den 3-4 oktober 2022.

Styrelseledamot Helena Johansson höll ett föredrag om lärdomar av 2018 års värmebölja i äldrevården under temat "Klimat".

I Riksföreningens monter hade vi många givande samtal med sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter från hela landet.

Publiceringsdatum: