En statlig utredning föreslår en internetsida där allmänheten kan kolla vem som har legitimation

Allmänheten föreslås kunna kolla hälso- och sjukvårdspersonals legitimationer

I den statliga utredningen Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården (SOU 2021:39) föreslås bland annat att allmänheten ska kunna kolla upp hälso- och sjukvårdspersonals legitimationer på internet. Detta är ett helt orimligt förslag, av flera anledningar.

För det första har utredningen inga belägg för att denna internettjänst behövs. Var finns bevisen för att allmäheten har så lågt förtroende för sjuksköterskor och andra legitimerade, och för deras arbetsgivares förmåga att kolla upp deras referenser, att de behöver kolla upp kompetensen på nätet? Var finns bevisen för omfattande fusk med legitimationer? Riksföreningen förstår faktiskt inte var det här kommer från.

För det andra verkar utredningen inte ha tänkt på vad som kan hända om allmänheten börjar efterfråga personnummer från vårdpersonal - för ett personnummer kommer i alla fall att krävas för internettjänsten. Ska vårdpersonal vara skyldiga att uppge personnummer för vem som helst? Detta är i så fall en ganska unik situation. Vi kan bara tänka oss vilka jobbiga och potentiellt hotfulla situationer som kan uppstå på akutmottagningar, på vårdavdelningar, i patienters hem och utanför ambulansen, när patienten eller anhöriga kräver att få veta vårdpersonalens personnummer samtidigt som vårdpersonalen försöker ge en god och säker vård, kanske till och med är i färd med att rädda någons liv.

Hot och våld är ett faktum inom hälso- och sjukvården, och inget som ska accepteras. Redan idag ifrågasätts och hotas vårdpersonal av både patienter och anhöriga som på något vis är missnöjda och/eller i kris. Våld mot blåljuspersonal och annan vårdpersonal är en verklighet vi lever med. Hoten och våldet kommer knappast att minska om utredningens förslag blir verklighet.

Det finns ett antal människor i vårt land som lever med skyddade personuppgifter. Redan idag uppstår säkerhetshål i systemet, som leder till att dessa uppgifter röjs och människor hamnar i allvarlig fara för sina liv. Denna risk ökar om utredningens förslag blir verklighet.

Läs utredningen Länk till annan webbplats. och vårt remissvar Pdf, 89.3 kB. (Pdf, 89.3 kB)
Senast publicerad: