Bli medlem utan avgift året ut!

Riksföreningen driver frågor för professionen och för en god och säker vård till äldre personer och personer med demenssjukdom, oavsett vårdform. Som medlem är du med och påverkar! Vi är din röst i Rosenbad, hos Socialstyrelsen, SKR och andra myndigheter. Du får tidskriften Ä fyra gånger per år och tidningen Äldre i Centrum. Du får rabatt på våra årliga fortbildningsdagar.

Riksföreningen är en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. Ju fler vi är, desto starkare blir våra röster.

Bli medlem

Senast publicerad: