Äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att bland annat föreslå en äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen, samt överväga och vid behov lämna förslag för att stärka den medicinska kompetensen i kommuner. Riksföreningen medverkar i utredningens referensgrupp med företrädare för professioner. I detta uppdrag för Riksföreningen bland annat fram vikten av hög omvårdnadskompetens och en jämlik vård och omvårdnad för alla äldre.

Utredningen ska redovisa sitt arbete senast den 30 juni 2022.

Senast publicerad: