Socialstyrelsen önskar kontakt ang Fallprevention

Socialstyrelsen söker kontaktpersoner

Förfrågan om kontaktpersoner

Socialstyrelsen har blivit tilldelade ett regeringsuppdrag – Uppdrag om fallprevention- där vi blivit ombedda att göra hälsoekonomiska beräkningar av vissa åtgärder och arbetssätt, som ligger inom hälso- och sjukvården och socialtjänstens område, och som syftar till att minska risken för fallolycka.

I uppdraget kommer vi göra kostnadsberäkningar för fallpreventiva åtgärder för personer som är 65 år och äldre, och vi kommer utgå ifrån data från kvalitetsregistret Senior Alert.

Vi söker nu kontaktpersoner ifrån kommuner som är frekventa användare av kvalitetsregister Senior Alert, för intervjuer i detta uppdrag. Intervjufrågorna kommer handla om exempel på utförande och uppskattade kostnader för de fallpreventiva åtgärder som går att registrera i kvalitetsregistret. Vi vill även gärna få er syn på vilken problematik det finns med att arbeta fallpreventivt, exempelvis för olika grupper, vid olika boendeformer eller rent övergripande.

Vår förhoppning är att kunna påbörja intervjuerna inom de närmsta två månaderna, och under våren 2022 skulle vi även vilja stämma av våra resultat med er. Uppdraget ska slutrapporteras senast 31 maj 2022.

Om ni har möjlighet att delta som kontaktperson i uppdraget får ni gärna skicka era uppgifter till projektledare Thea Enhörning, gärna senast 15 oktober.

Läs "Uppdrag om fallprevention" Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)

Vänliga hälsningar,

Thea Enhörning

thea.enhorning@socialstyrelsen.se

Publiceringsdatum: