Medlemsenkät 2023

Nu är det dags att fylla i den årliga medlemsenkäten för MAS/MAR. Resultatet kommer att presenteras under kompetensdagarna och användas vid dialoger med våra myndigheter. Det finns ett stort intresse från myndigheterna för resultatet så det är viktigt att vi får så hög svarsfrekvens som möjligt.

Tack för er medverkan.

https://forms.office.com/e/JvtKefQ4e2 Länk till annan webbplats.

Med Vänliga hälsningar

Styrelsen




Logga


Publiceringsdatum: