Enkät

Har du inte fyllt i enkäten om MAS och MAR upplevelse av pandemiåret?

Ingen fara vi tar gärna emot dit svar fortfarande.

Länk är här Länk till annan webbplats.


Datum för event: -

Plats:

Publicerad: