Webbinarium 15 mars

Nytt vårdprogram för vård/omvårdnad vid höftfraktur

Här hittar du powerpoint med utvalda bilder Pdf, 646.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ta del av vårens webbinarium där Berit Gesar ge en översikt och preliminära resultat från några områden som en nationell arbetsgrupp studerat för att bidra till nationella riktlinjer för vård/omvårndad vid höftfraktur. Du får veta varför specifik evidensbaserad omvårdnad har betydelse för en säker vård och för patientens möjlighet till återhämtning till tidigare vardag.

Socialstyrelsens vårdprogram och nationella riktlinjer syftar till att all vård som bedrivs i Sverige är jämlik, kunskapsbaserad och säker. Riktlinjer kan betraktas som en slags handbok som ska ange ramarna för vården och baseras på beprövad erfarenhet och aktuell forskning inom området. Riktlinjer hjälper oss i vården att få kunskap om nytta och risker med olika behandlingar och också att vi använder våra resurser på rätt sätt.

För ortopediska sjukdomar och ohälsa finns de Nationella riktlinjer (NAG) för rörelseorganens sjukdomar där nationella riktlinjer för vård/ omvårdnad vid höftfraktur är en del. Vi har varit en grupp på 20 personer, ett interprofessionellt team som tagit fram riktlinjer söm följer patientens väg från att patienten hämtas i hemmet och fram till ett år efter frakturen.

Publiceringsdatum: