SAVE THE DATE - Skandinavisk konferens i Sverige 23-24 oktober

hämtat från https://www.publicdomainpictures.net/

Osis har fått uppdraget att anordna nordsik konferans för ortopedisjuksköterskor under året 2024.

Varje år genomförs det en skandinavisk konferens för ortopedisjuksköterskor i Sverige, Norge och Danmark. Ansvaret för att anordna konferensen delas mellan länderna och för år 2024 har vi i Sverige fått uppdraget. Planeringsarbete för konferensen är påbörjad och snart öppnars möjligheten att anmäla er till årets viktigaste konferens. Vill du hjälpa till med planeringsarbetet, har ideer om föreläsare eller vill själva berätta om ert arbete, kontakta styrelsen på osisstyrelse@gmail.com. Vi hoppas på att få genomföra en konferens där vi kan mötas personligen där temat är Det livslånga lärandet.

Publiceringsdatum: