Roligt att få höra att det har varit stort intresse och högt söktryck för den viktiga kursen i ortopedisk omvårdnad! Nästa kurstillfälle är hösten 2022, ansökning till kursen görs under våren 2022.

Omvårdnad och behandling av ortopediska sjukdomar och skador,
15 högskolepoäng

Publiceringsdatum: