Årets Ortopedisjuksköterska 2022

Malin Hellman från Falun!

Efter inkomna nomineringar har styrelsen för OSiS utsett årets ortopedisjuksköterska. Malin Hellman är en sjuksköterska i klinisk verksamhet som kollegorna upplever ha gjort en särskilt värdefull insats för patienterna, de närstående och/eller avdelningsarbetet.

”För genom professionella ledarskap och som sjuksköterska i teamet inspirera och uppmuntra kollegor till kompetensutveckling och utveckla den patientnära vården”

Publiceringsdatum: