Medlemmar

Nedan följer en förtäckning av medlemmar och repsektive Region/organisation

Region Stockholm:

Lena Swedberg, lena.swedberg@regionstockholm.se

Anneli Lennberg, anneli.lennberg@regionstockholm.se

Region Uppsala:

Marie Sjödin, marie.sjodin@akademiska.se

Annilla Edeholm, annilla.edeholm@akademiska.se

Region Sörmland: -

Region Östergötland:

Anna Kullberg, Anna.C.Kullberg@regionostergotland.se

Lillemor Sjöberg, Lillemor.Sjoberg@regionostergotland.se

Region Jönköpings län:

Annika Fransson, annika.a.fransson@rjl.se

Dzenata Brandic, dzenata.brandic@rjl.se

Sofia Wetterbrandt, sofia.wetterbrandt@rjl.se

Anna Claesson Songsong, anna.claesson.songsong@rjl.se

Region Kronoberg:

Zandra Anderson, zandra.anderson@kornoberg.se, Kronoberg

Region Kalmar län:

Ann-Catrin Karlborg, ann-katrin.karlborg@regionkalmar.se

Lena Hagman, lena.hagman@regionkalmar.se

Region Gotland: -

Region Blekinge:

Boel Bingström Karlsson, boel.bingstrom@regionblekinge.se

Region Skåne:

Ann Svensson, ann.svensson@skane.se

Eleni Ikonomidou, Eleni.Ikonomidou@skane.se,

Anna Brostedt, Anna-Therese.Brostedt@skane.se

Jon Davidsson, Jon.Davidsson@skane.se

Lena J Jeppsson, Lena.J.Jeppsson@skane.se

Anna Lindvall Melander, Anna.LindvallMelander@skane.se

Marina Lundmark, Martina.Lundmark@skane.se

David Sparv, David.Sparv@skane.se

Region Halland:

Daniela Björk, Daniela.Bjork@regionhalland.se

Region Västra Götaland:

Karin Scharl, karin.scharl@vgregion.se

Lisa Johannesson, elisabet.johannesson@vgregion.se

Christoffer Larsson, christoffer.larsson@vgregion.se

Marianne Gustafsson, marianne.ch.gustafsson@vgregion.se

Maria Andersson, maria.s.andersson@vgregion.se

Region Värmland: -

Region Örebro: -

Region Västmanland:

Sandra Hultin Dojorti, sandra.hultin.dojorti@regionvastmanland.se

Region Dalarna:-

Region Gävleborg:

Eva Sving, eva.sving@regiongavleborg.se

Region Västernorrland:

Viktoria Pulsford, victoria.pulsford@rvn.se

Björn Åslin, bjorn.aslin@rvn.se

Region Jämtland Härjedalen:

Sara Schratz, sara.schratz@regionjh.se

Region Västerbotten:

Doris Kjellgren, Doris.Kjellgren@regionvasterbotten.se

Socialstyrelsen:

Charlotta George, Charlotta.George@socialstyrelsen.se, CNO Socialstyrelsen

Svensk sjuksköterskeföreing:

Oili Dahl, oili.dahl@regionstockholm.se, Ordförande Svensk sjuksköterskeförening

Marie Iwarzon, marie.iwarzon@swenurse.se, Kanslichef Svensk- sjuksköterskeförening

Löf:

Mita Danielsson, Marita.Danielsson@lof.se, Chefsjuksköterska Löf


Senast publicerad: