Sömn och Hälsa nr 5

Det är med stor glädje och stolthet som jag Pernilla Garmy presenterar vårt femte nummer av tidskriften Sömn och Hälsa.

I detta nummer finns resultat från tre doktorsavhandlingar om sömn som alla försvarades i december 2020. Dessutom innehåller tidskriften populärvetenskapliga sammanfattningar av två vetenskapliga artiklar, en magisteruppsats och en kandidatuppsats, som handlar om sömn och hälsa på olika sätt.

Publiceringsdatum: