Nytt nummer av tidskriften Sömn och Hälsa - nr 8

Nytt nummer av tidskriften Sömn och Hälsa är publicerad nu - nummer 8

Länk till tidskriften Sömn och Hälsa nr 8 Länk till annan webbplats.

Ännu ett fullspäckat och spännande nummer av tidskriften Sömn och Hälsa! Författarna till artiklarna i det här numret var föreläsare och/eller posterpresentatörer vid Nätverket Sömn och Hälsas konferens den 14 oktober på Karolinska sjukhuset i Huddinge.

I det här numret har vi sammanfattning av tre avhandlingar från 2022. Skolsköterskan Malin Jakobsson disputerade i maj 2022 vid Högskolan i Borås med avhandlingen ”Jag vill sova, men kan inte” - Ungdomars perspektiv på faktorer som försvårar och främjar deras sömn. Hennes studier har fått uppmärksamhet i media och Nätverket Sömn och Hälsa tilldelade henne utmärkelsen Årets inspiratör 2022.

Även Gita Hedins avhandling ”Sleep and insomnia symptoms in adolescence” (2022) från Lunds universitet/ Högskolan Kristianstad som fokuserade på ungdomars sömn har fått fin uppmärksamhet i media.

Den tredje avhandlingen som presenteras är skriven av Sandra Öberg från Hälsohögskolan, Jönköping University. Hon visar i sin avhandling att en sjuksköterskeledd internet-baserad kognitiv beteendeterapeutisk insomni behandling (KBT-I), som var skräddarsydd för patienter med hjärtkärlsjukdom var effektiv.

Tidskriften bjuder även på sammanfattningar av två vetenskapliga artiklar. Siri Jakobsson Støre och medförfattare undersökte effekten av robotinterventioner på sömn i en systematisk litteraturöversikt. I studien jämför de effekterna av robotar, gosedjur och behandling som vanligt på sömntid.

Hur är sömnen hos personer som överlevt hjärtstopp? Denna fråga ställde sig Amanda Hellström och medförfattare, och det resulterade i en spännande, och kanske lite provocerande, intervjustudie med sjuksköterskor.

Slutligen presenterar Alicia Garcia Lantz och Linda Gellerstedt ett implementeringsprojekt för främjande av patienters sömn vid vård på sjukhus.

Vi är nu i full gång i planeringen inför nästa konferens som kommer att ske på World Sleep Day, den 17 mars 2023 i Karlstad. Välkommen att komma med förslag på innehåll och upplägg! Väl mött i Karlstad.

Redaktör Pernilla Garmy

Publiceringsdatum: