Lunchseminarium

Välkomna på lunchseminarium med Nätverket Sömn och Hälsa 22 september kl 12:15-12:45

Vid detta tillfälle kommer doktorand Clara Sancho Domingo att presentera sömnformuläret the Brief Pittsburgh Sleep Quality Index. Seminariet sker på engelska.

Länk till mötet: https://hkr-se.zoom.us/j/63717333129 Länk till annan webbplats.

Title: Development of the Brief Pittsburgh Sleep Quality Index and Implications of Scoring Disparities in Adolescents and Adults.
Summary: In this lunchseminarium, Clara Sancho Domingo will present how the Brief version of the Pittsburgh Sleep Quality Index (B-PSQI) was developed as a tool for assessing sleep quality. She will share insights into how the 6 items comprising the B-PSQI evaluate sleep, and the statistical findings derived from exploring the scoring alternatives across different age groups.

Clara Sancho Domingo är doktorand vid Miguel Hernández University, Spanien samt knuten till Örebro universitet.

Välkomna!

Datum för event: -

Plats: Länk till mötet: https://hkr-se.zoom.us/j/63717333129

Publicerad: